Page 3 - מגזין ממבט ראשון
P. 3

‫עתוניכיןנים‬

                          ‫דבר ההנהלה‪4 ...........................................................................................‬‬
                                                    ‫אוביאיטיס ‪360‬‬

              ‫ד"ר שירי שולמן‪6...............................................................................................................................................‬‬
                       ‫עדשות מגע סקלרליות כפתרון טיפולי לעיניים עם מחלות משטח העין‬

              ‫איליה אורטנברג‪10..............................................................................................................................................‬‬
                                                    ‫מגיפת המיופיה‬

              ‫אורטל סבג‪12........................................................................................................................................................‬‬
                                        ‫חידושים באבחנה ובטיפול בגלאוקומה‬

              ‫פרופ' מיכאל ויסבורד‪14....................................................................................................................................‬‬
                                                       ‫אור כחול‬

              ‫מיכל להב רייס‪18................................................................................................................................................‬‬
                                                ‫המחר של עולם הראייה‬

              ‫עודד צביבך‪22......................................................................................................................................................‬‬
                                     ‫פציעות עיניים בהמהלך פעילות ספורטיבית‬

              ‫עמוס ריינד‪26.......................................................................................................................................................‬‬
              ‫שמיר אופטיקה‪28...............................................................................................................................‬‬

                                                    ‫ילדים זה שמחה‬
              ‫אלכסנדרה זילברוורג‪30....................................................................................................................................‬‬
              ‫חדשות מהרשת‪34................ ..............................................................................................................‬‬

‫‪12 145‬‬

  ‫‪26‬‬                ‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬

‫מכבי ממבט ראשון "המגזין" יוני ‪3 2019‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8